Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

MDL 2017

„Lasy i energia" to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL). Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012roku, w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety oraz ich pielęgnacji i ochrony.

Leśnicy z całego świata wyjaśniają, że zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.  Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie i dostarcza jej  około 40%. Prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej a dla ponad 1,6 miliarda ludzi na ziemi las jest miejscem życia i źródłem utrzymania, daje schronienie, dostarcza budulec, karmi i zapewnia substancje lecznicze.

W tym dniu zachęcamy Wszystkich do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędźcie w nim trochę czasu, poznajcie go lepiej, poobserwujcie i spróbujcie się z nim zaprzyjaźnić. Zabierzcie do lasu wasze dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się przyrody i nie uznawały jej za swojego wroga.

Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie skutecznie ją chronić.

 

Link do filmu:

Film przygotowany przez FAO z okazji MDL 2017 został przetłumaczony przez Lasy Państwowe.