Asset Publisher Asset Publisher

Niepodległość Polski

11 listopad

    Według legendy, gdy nasz protoplasta Lech wraz ze swoim ludem przybył w okolice Gniezna, na tle czerwonych promieni zachodzącego słońca, zobaczył lądującego na gnieździe ogromnego ptaka. Jego rozparte skrzydła jakby obejmowały obserwujących go ludzi. Był to tak zachwycający widok, że właśnie to miejsce wybrali na swój gród. Tyle legendy. Ale gdyby zdarzyło się tak, że Lech przywędrowałby na Pomorze Zachodnie, to tu w Puszczy Wkrzańskiej na terenie obecnego Nadleśnictwa Trzebież, zobaczyłby dokładnie taki sam obraz. Piękne majestatyczne bieliki szybujące po niebie, zakładające tu swoje gniazda i wychowujące pisklęta. 

    Mamy w Naszej Puszczy 17 stanowisk tego rzadkiego ptaka będącego pod ścisłą ochroną. Znajduje tu wspaniałe warunki rozwoju. Zalew Szczeciński i inne rozlewiska  dostarczają wielkiego bogactwa ryb – ulubionego pokarmu bielików. Leśnicy z dużym zaangażowaniem tworzą strefy ochronne aby dbać o ich spokojną egzystencję.

    Bielik, to w historii Naszego narodu bardzo ważny ptak, bo jest prawdopodobnie wzorem orła białego w godle Rzeczpospolitej. Należy chronić bielika. Leśnicy z Puszczy Wkrzańskiej robią to każdego dnia.

    Z okazji święta niepodległości Polski, życzymy wszystkim koleżankom i kolegom, i wszystkim rodakom – tylko wysokich lotów, a Naszej Ojczyźnie trwania w dostatku i pokoju przez kolejne lata.