Obiekty edukacyjne

Współpraca Nadleśnictwa Trzebież ze szkołami, przedszkolami, różnymi organizacjami i towarzystwami prowadzona jest od wielu, wielu lat.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Trzebież prowadzi edukację leśną społeczeństwa w szerokim zakresie.