Asset Publisher Asset Publisher

Woda to skarb

      Dnia 25-go października 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie zorganizowane zostało spotkanie integracyjne EKOPIKNIK  pt. „Woda to skarb”.

      Celem programu było zainteresowanie młodzieży ochroną środowiska, a precyzyjniej: podniesienie świadomości, jak ważne jest oszczędzanie wody. Istotnym elementem było również przybliżenie uczestnikom pikniku reguł bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Organizatorzy spotkania zadbali o zaproszenie specjalistycznych służb. Przybyli ratownicy wodni, którzy zapoznawali z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Obecni byli też policjanci, którzy mówili o bezpieczeństwie i regułach zachowania w wodzie.

      Przedstawiciel Nadleśnictwa Trzebież przygotował punkt edukacyjny dotyczący obiegu i znaczenia wody . Przypadło nam zadanie przybliżenia wiedzy z zakresu gospodarki wodnej na ziemi. Na Naszym stanowisku uczestnicy mogli zobaczyć doświadczenie obrazujące, jak niewielkie są zasoby słodkiej wody na świecie. Mogli również zaobserwować, jak w przyrodzie dochodzi do jej filtracji i naturalnego oczyszczania. Ważnym elementem prezentacji było uświadomienie konieczności oszczędzania wody oraz dbania o czystość rzek i jezior. Zaznaczyliśmy także ogromną rolę lasu w retencji wody. Udostępniliśmy uczestnikom pikniku gry edukacyjne, w myśl zasady, że przez zabawę do wiedzy.

        Całość projektu dopełniały: konkurs plastyczny oraz przedstawienia przygotowane przez grupy dzieci z kilku ośrodków i szkół. Zwycięzcom wręczono nagrody. Były też gry i zabawy prowadzone przez profesjonalną grupę moderatorów. Na koniec przygotowano ognisko z kiełbaskami dla wszystkich uczestników.

        Projekt był okazją do świetnej zabawy, a kropelki wody w postaci deszczu uzupełniły scenariusz imprezy. Zadowolenie uczestników widać po roześmianych twarzach.