Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny

Pracownicy nadleśnictwa, myśliwi i sympatycy łowiectwa wspólnie przez cały weekend liczyli zwierzynę żyjącą w lasach Nadleśnictwa Trzebież.

Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą tzw. pędzeń próbnych, na 14 losowo wybranych powierzchniach obejmujących 1172,96 ha gruntów - 5% powierzchni. Leśniczy w którego leśnictwie przeprowadzano inwentaryzację , po uzgodnieniu  z koordynatorem inwentaryzacji wszystkich szczegółów, przedstawiał uczestnikom kierunek pędzenia i wraz z podleśniczym rozprowadzał obserwatorów. Mioty były z trzech stron obstawione co 100 m  obserwatorami stałymi, osoby przechodzące miot w nagance ustawione były co 30 m-40 m. Liczono  tylko zwierzynę wychodzącą z miotu. Wyniki liczenia weryfikowane były po każdym pędzeniu na zbiórce. Liczono lisy i zające, jelenie i daniele w rozbiciu na byki, łanie i cielęta, sarny w rozbiciu na rogacze, kozy i koźlęta oraz dziki w rozbiciu na duże, przelatki i warchlaki.

Nie było to łatwe zadanie ale dzięki dobrej współpracy myśliwych i leśników inwentaryzacja zwierzyny została sprawnie przeprowadzona. Pierwszego dnia w liczeniu udział wzięło 68 osób a drugiego dnia-72 osoby, wszystkim uczestnikom inwentaryzacji serdecznie dziękujemy.