Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Podchody Pełne Przygody

Była to już XI edycja imprezy integracyjno-sportowej

Była to już XI edycja imprezy integracyjno-sportowej dla wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Do Tanowa przyjechało 11 drużyn w tym jedna z Niemiec. W lesie drużyny musiały odnaleźć stacje: Poradnik Ratownika, Sokole Oko, Strażnik Lasu, Kraina Dźwięku, Wodna Przystań, Prawdziwki i Fałszywki oraz wykonać zadanie w każdym z odnalezionych miejsc. Leśne Podchody to była świetna zabawa w Puszczy Wkrzańskiej połączona ze zdobywaniem wiedzy, kondycji fizycznej i umacnianiem przyjaźni również wśród zaproszonych gości. Gratulujemy Dyrekcji i Pracownikom SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie świetnie zorganizowanej imprezy.

Tekst opracowała: J. Michnowicz