Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - praca

Nadleśnictwo Trzebież poszukuje pracownika na stanowisko: Księgowy

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1 72-004 Tanowo lub przesłać pocztą na adres:

Nadleśnictwo Trzebież,  Zalesie 1  72-004 Tanowo

w terminie do dnia 05.12.2014r.  – w zaklejonych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko Księgowy w Nadleśnictwie Trzebież".

Informacje w sprawie naboru udzielane są przez  Spec. ds. pracowniczych, pokój Nr 11
nr telefonu: (91) 312 69 83.

Pełna treść ogłoszenie do pobraniu u dołu strony.

Resources to get