Asset Publisher Asset Publisher

XXI Pielgrzymka leśników

16 września 2017 r.

16 września br., odbyła się XXI Pielgrzymka Leśników na Jasnej Górze. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Jasna Góra. Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz”. Jak co roku pod Wały Jasnogórskie przybyli pielgrzymi, wśród których byli pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, oraz przedstawiciele ruchów ekologicznych. Pracownicy Nadleśnictwa Trzebież uczestniczyli w pielgrzymce i na przyklasztornym wzgórzu modlili się o pomyślną przyszłość Lasów Państwowych.