Asset Publisher Asset Publisher

Projekt edukacyjny

,,Potyczki wiosny z zimą”

Nadleśnictwo Trzebież wzięło udział w zajęciach edukacyjnych dla uczniów Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach i przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. Zajęcia przybliżyły dzieciom zwierzęta budzące się z zimowego snu takie jak:

niedźwiedź, borsuk, żaba, jeż, nietoperz oraz ptaki powracające do nas z ciepłych krajów np. jaskółka, bocian, skowronek, żuraw i kwiaty, które są zwiastunami wiosny min. przebiśnieg, pierwiosnek, zawilec.

W lesie szukaliśmy wiosennych oznak przyrody, a w klasie obejrzeliśmy prezentacje o żurawiach, plansze o zwierzętach, które przesypiają zimę i sklejaliśmy budki lęgowe dla różnych ptaków.