Asset Publisher Asset Publisher

XXXIII Odpust Leśny

w Trzebieży

Dnia 04 czerwca 2017 r. trzydziesty trzeci już raz w kościele parafialnym w Trzebieży leśnicy Nadleśnictwa Trzebież uroczystym uczestnictwem we Mszy Świętej i modlitwą powierzyli Bogu Stwórcy 33-lecie odpustu leśnego w Trzebieży. Uroczyste wejście do kościoła pocztu sztandarowego i umundurowanych leśników wprowadziły podniosły nastrój.

W 1985 roku leśnicy Nadleśnictwa Trzebież, nawiązując do odpustów z czasów II Rzeczypospolitej wskrzesili tradycję przeżywania odpustu leśnego. Do kościoła parafialnego w Trzebieży przybywają goście – przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, zakładów pracy, sympatycy lasu i leśników. W tym czasie kościół i jego otoczenie przybierają odświętny, leśny wygląd. Wszędzie panuje wiosenna zieleń a wnętrze kościoła wypełniają symbole pracy leśników: skrzynka z sadzonkami, kostur, siekiera, piła.  Dekoracja kościoła wprowadzona niczym z ostępów leśnych przypomniała, że las jest świątynią życia; las jest dla człowieka ojcem i matką, który utuli, da chleb i go osłoni, jest domem, o który musimy dbać.

Mszę Świętą celebrował ks. Wojciech Musiałek - kapelan leśników szczecińskich. Duszpasterską opiekę nad leśnikami sprawował proboszcz ks. Mieczysław Wdowiak. Nastrój i głębię modlitwy podkreślił śpiew trzebieskiej scholi. Odpust leśny to okazja do mobilizowania nas wszystkich do działań na rzecz ochrony środowiska. To także okazja do przedstawienia zawodu leśnika, potrzeb lasu i jego zagrożeń.

Leśnicy dbają o to, by wartość polskich lasów rosła, by zachować je w stanie gwarantującym przyszłym pokoleniom korzyści, co najmniej takie, jakie my dzisiaj mamy z lasów. Święto odpustowe ma również wydźwięk społeczny. Uroczystą sumę zakończył apel do wiernych o ochronę środowiska, ochronę polskich lasów,  o zwalczanie bezmyślnie powstających pożarów, o nie zaśmiecanie środowiska, w którym żyjemy, o ochronę pięknej Puszczy Wkrzańskiej.

Pan Nadleśniczy Antoni Michnowicz w serdecznych słowach podziękował wszystkim uczestniczącym w nabożeństwie. Po modlitwie odpustowej wszyscy spotkali się w ogrodzie parafialnym.

Wdzięczni Bogu za piękny odpustowy nastrój, w nadziei spotkania za rok – Darz Bór.

Resources to get