Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

Zima to trudny okres dla dzikich zwierząt i ptaków.

Jak przygotowują się do przetrwania mrozów zwierzęta w Puszczy Wkrzańskiej, co możemy zrobić aby pomóc im przetrwać zimę.

To aktualne tematy edukacji na zajęciach w Leśnym Przedszkolu w Policach i na zajęciach w TOEE.