Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie odnowień

W Puszczy Wkrzańskiej posadziliśmy tej wiosny 1,2 mln młodych drzew.

Zakończyliśmy wiosenne prace odnowieniowe. W miejsce wyciętych starych drzew posadziliśmy 1,2 mln szt. sadzonek.

Wprowadziliśmy nowe pokolenie lasu na powierzchni 127 hektarów.

70 hektarów naszego planu odnowień w tym roku stanowią odnowienia na powierzchniach otwartych, na  tzw. zrębach, a 77 hektary na powierzchniach pod osłoną drzewostanów, tzw. rębniach złożonych i wprowadzaniu drugiego piętra.

Sadziliśmy sadzonki sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, daglezji zielonej, buka zwyczajnego, dęba szypułkowego i bezszypułkowego, lipy drobnolistnej, graba zwyczajnego oraz krzewy, z których najwięcej posadziliśmy jarzębiny pospolitej i czereśni ptasiej.

Sadzonki do odnowień i zadrzewień wyprodukowaliśmy w naszej szkółce leśnej, z nasion zebranych w Puszczy Wkrzańskiej.

W ramach programu ,,100 mln drzew do 2017 roku" sadziliśmy drzewa z Klubem ,,Podróżnicy" z Mierzyna, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, pracownikami hotelu Radisson Blu, artystami ze Stowarzyszenia NEST-ART i pracownikami firmy Wilhelmsen Technical Solutions ze Stobna.

Jesienią  posadzimy kolejne 4 hektary, 16 hektarów uznamy za odnowione siłami natury.