Asset Publisher Asset Publisher

Zostań opiekunem rybołowa

Projekt LIFE

Informujmy, że na stronie Lasów Państwowych został ogłoszony nabór na opiekunów stanowisk rybołowa w ramach projektu LIFE pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce":

http://www.lasy.gov.pl/informacje/wydarzenia/zostan-opiekunem-rybolowa