Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występują 4 pomniki przyrody, tym:

·         dąb porośnięty bluszczem – leśnictwo Tanowo

·         sosna z bukiem – leśnictwo Drogoradz

·         buk – Zalesie

·         dąb – leśnictwo Pienice