Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzebież
Nadleśnictwo Trzebież
+48 91 31-26-983; +48 692-451-347

Zalesie 1
72-004 Tanowo

Nadleśniczy
Tomasz Kulesza
665-001-020
Z-ca Nadleśniczego
Tomasz Liśkiewicz
694-416-715
Główny Księgowy
Irena Prokurat
694-416-716
Inżynier Nadzoru
Jerzy Walkowiak
694-416-717
Inżynier Nadzoru
Marcelina Gosiewska
694-416-714

Dział Techniczny

Adam Pacholski
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 336
Helena Kowalska
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 334
Marcin Wesołowski
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 332
Katarzyna Książczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 333
Bożena Szwebel
St. Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 337
Andrzej Ciechna
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 339
Karolina Czerwińska
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 681
Agata Cyrus
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 682

Stanowiska samodzielne

Mieczysława Soroko
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 131
Marek Grodkowski
St. spec. ds systemu inf.
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 571

Straż Leśna

Piotr Bartoszewski
St. strażnik leśny - komendant posterunku
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 221
Piotr Szaniawski
St. strażnik leśny
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 221

Dział administracyjno-gospodarczy

Krzysztof Gumowski
Sekretarz
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 671
Jarosław Grzelak
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 672
Iwona Grodkowska
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 673
Karolina Wesołowska
Sekretarka
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 100
Marcin Piątkowski
St referent
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 213

Dział finansowo-księgowy

Małgorzata Błanek
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 334
Justyna Piechota
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 612
Aleksandra Kubler
St. Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 614
Agnieszka Szaniawska
St. Księgowy
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 615
Agnieszka Kuźma
St. Ksiegowy
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 613