Wydawca treści Wydawca treści

Projekty unijne

Informacje o projektach i funduszach unijnych

 

 

Realizacja projektu:

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy

w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych"

Program współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach programu zrealizowano 4 zadania:

1)  Nr zadania 10-30-01 – spowolnienie odpływu wód z terenów leśnych w leśnictwie Drogoradz w oddziałach 349,387,388  poprzez budowę trzech zastawek  wodnych na rzece Karpinka. 

2)  Nr zadania 10-30- 02 –Budowę zbiornika retencyjnego w oddz. 189 w leśnictwie Mazańczyce oraz zastawki  na cieku doprowadzającym wodę do zbiornika Karwia Struga.

3)  Nr zadania 10-30- 03 –Budowę zbiornika retencyjnego w oddz. 635 w leśnictwie Turznica oraz trzech zastawek  na cieku doprowadzającym wodę do zbiornika oraz rowie opaskowym.

4)  Nr zadania 10-30- 04 –Budowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Tanowo  oraz zastawki  na cieku odprowadzającym  nadmiar wody do rowu melioracyjnego w oddz. 769.

Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych" na terenie RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Trzebież.

Ilość retencjonowanej wody – 6933  tys. m3

Wartość robót wykonanych brutto: 424 350,00  PLN